1.0 BEHANDLING AF DATA TIL GRUND FOR VURDERING AF SOLIDITET.

1.1 CREDIQ er forpligtet til at overholde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens kapitel 5, for at kunne foretage behandling af og vurdering af, indsamlede oplysninger om privatperson eller virksomheds kreditværdighed og økonomiske soliditet, samt verificering af data.

1.2 CREDIQ er godkendt som Kreditoplysningsbureau, og behandler som følge heraf kreditoplysninger om privatpersoner og virksomheder, efter de i det følgende beskrevne vilkår.

 

2.0 DATAANSVARLIGHED

2.1 CREDIQ er godkendt som kreditoplysningsbureau, jf. databeskyttelsesloven § 19, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, af Datatilsynet med følgende kontaktoplysninger:

CREDIQ
Vesterbygade 10
9520 Skørping

TLF: 53686850
Email: info@crediq.dk

 

3.0 LOVHJEMMEL OG FORMÅL

3.1 Vi behandler og videregiver oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet, kreditværdighed, KYC og kundeverificering i erhvervsmæssig sammenhæng, i henhold til Datatilsynets godkendelse af CREDIQ som Kreditoplysningsbureau den 11/11-1111.

3.2 Vi anvender til dette statistikdatabaser, regnskabsinformationer, tinglysningsdata, offentligt tilgængelige oplysninger om privatøkonomiske ejer- gælds- og indtægtsforhold, tredjeparts kreditvurderinger.

3.3 Formålet med behandlingen sker med henblik på bedømmelse og verificering af privatpersonens eller virksomhedens økonomiske soliditet, kreditværdighed, identitet, oplysninger og betalingsevne, til sikring af CREDIQs kunders samhandel med deres kunder, i henhold til databeskyttelseslovens §20, og anvender således ikke personoplysninger til andre formål.

 

4.0 OPLYSNINGSKATEGORIER

4.1 CREDIQ indhenter oplysninger fra statstidende.dk, DAR, cvr.dk, tinglysning.dk, SKAT, Datafordeleren.dk, Bygnings- og boligregistret, Ejendomsvurderingsregistret og det centrale personregister, DMR, i de efterfølgende beskrevne kategorier.

4.2 Identifikationsoplysninger for privatpersoner

Navn, adresse, telefonnummer etc.

4.3 Oplysninger om gæld, ejerforhold, skat, konkurs, telefon, adresseændringer, kontaktoplysninger, kreditstatus.

4.4 Identifikationsoplysninger for virksomheder

Navn, adresse, CVR etc.

4.5 Oplysninger om skat, gæld, konkurshistorik og økonomi.

 

5.0 RETTIGHEDER

5.1 Virksomheder og privatpersoner, kan til enhver tid få oplyst hvilke data der er blevet behandlet, herunder udbede sig dokumentation for de anvendte datas gyldighed, kræve forkerte data opdateret og rettet såfremt der er tale om CREDIQs egne data og ikke data fra offentlige kilder, samt gøre indsigelse mod CREDIQs fortsatte behandling. Dette kan ske ved henvendelse til info@crediq.dk

5.2 Ved fejlagtigt registrerede data hos offentlig myndighed eller tredjepart, skal forespørgsel om ændring foretages direkte til den relevante myndighed eller aktør.

5.3 Hvis der ønskes indgivet en klage over CREDIQs behandling af data, skal denne ske direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

 

6.0 BRUGERE AF KREDITOPLYSNINGER

6.1 CREDIQs abonnenter modtager ved opslag på navn, adresse, CVR, CPR eller tilsvarende identifikationsdata, den information der er registreret om berørte virksomhed eller privatperson. Disse meddeles i skriftlig form, og udelukkende summarisk/mundtligt ved registrering og opbevaring af forespørgerens identifikationsdata i 6 måneder, jf. databeskyttelseslovens §21.

 

7.0 OVERFØRSEL AF KREDITOPLYSNINGER

7.1 Vi oplyser ikke om kreditværdighed og økonomisk soliditet udenfor EU.

7.2 Oplysninger om kreditværdighed og økonomisk soliditet videregives kun til offentlige instanser hvis forpligtet af lovkrav. Enhver videregivelse af oplysninger der ikke foregår til en CREDIQ- abonnementsindehaver sker således kun med begrundelse i særlige forhold.

7.3 Vi anvender egne databehandlere.

Databasen er hostet hos:

Google Ireland Limited

Gordon House

Barrow Street

Dublin 4

Ireland

VAT number: IE 6388047V

 

8.0 SLETNING

8.1 Jeres eller dine oplysninger er under vores behandling så længe betingelserne om formål og hjemmel i afsnit 3 er opfyldt.

8.2 I henhold til databeskyttelseslovens §20 stk. 3 behandles og opbevares oplysninger der negativt påvirker bedømmelsen af kreditværdighed og økonomisk soliditet der er ældre end 5 år, ikke, med mindre de er af afgørende ekstraordinær betydning for databehandlingen og vurderingen.